Thursday, April 30, 2009

"Al-Malik"

"Maka MahaTinggi Allah,Raja Yang Sebenarnya;...
(QS.al-Mukminun:116)

Al-Malik berarti "Dia yang merdeka ,kerana sifat-sifat-Nya sendiri,dari bergantung kepada siapapun, sedangkan segala yang ada bergantung kepada-Nya." Segala yang ada tidak mungkin berbuat apa-apa tanpa Dia. Segala yang ada semuanya kerana Dia. Segala sesuatu adalah milik Allah.
Kata al-malik terdapat didalam ayat: "Yang menguasai hari pembalasan."(QSal-Fatihah:4). "Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Berkuasa."(QS.al-Qamar:55). "Katakanlah:"Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan."(QS.Ali 'Imran:26). "Maka Maha suci (Allah) yang ditangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu."(QS Yasin:83).
Di Antara sifat-sifat Allah SWT, kata al-Malik adalah berdiri sendiri, sedangkan kata malik selalu menjadi tambahan kata-kata lain, contohnya "Maliki yawmid-din "(Penguasa hari pembalasan). Kerana itu sifat pertama ini harus lebih ditinggikan(di agungkan).

No comments:

Post a Comment