Wednesday, April 29, 2009

"ar-Rahman"


Allah SWT berfirman "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi kecuali akan datang pada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba".(QS Maryam:93)

Ar-Rahman ar-Rahim adalah dua sifat Allah yang mengingatkan manusia akan rahmat-Nya bahwa kebaikkan-Nya untuk siapapun yang dikehendaki-Nya, sehingga kebaikan dan rahmat-Nya menghalang keburukkan menimpanya.
Ar-Rahman dan ar-Rahim merupakan dua sifat Allah yang saling beriringan. Sifat yang satu membawa makna rahmat di banding yang lain. Ar-Rahman merupakan sifat yang khusus dan sesuai hanya untuk Allah. Selain Dia tidak dapat disebut dengan (kata) nama ini. Sedangkan ar-Rahim boleh juga untuk manusia. Manusia boleh di panggil dengan rahim(baik hati/murah hati), tetapi manusia tidak boleh disebut rahman. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (QS al-Fatihah:1) "Tuhan yang maha Pemurah,yang bersemayam di atas arsy. (QS. Taha:5).
Ar-Rahman merupakan sifat yang menunjukkan bahwa yang dapat memberikan rahmat hanyalah Dia sahaja. Dia yang menurunkan rahmat,tak ada rahmat lain selain rahmat-Nya, dan apa yang menyamai atau menyerupai rahmat-Nya tidak ada sama sekali. Meskipun berasal dari rahmat, namun ar-Rahman adalah nama dan sekaligus sifat. Keduanya tidak saling bertentangan.
Yang lazim diketahui adalah, bahwa rahmat berarti keinginan atau kekuatan kemahuan untuk memberikan kebaikkan kepada sesuatu yang darjatnya jauh berada dibawah status pemberi.


No comments:

Post a Comment