Wednesday, April 29, 2009

"ar-Rahim"

Allah Maha Terpuji lagi Mahasuci berfirman,"Kabarkan kepada hamba-hamba Ku bahwa sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS.al-Hijr:49)
Ar-Rahim berasal dari rahmah (rahmat/penyayang). Rahmat mengandungi erti bahwa orang yang menerima rahmat selamat dari mudhorat dan kerugian, mendapat petunjuk, mendapat ampunan dan keyakinannya jadi kuat. Ar-Rahim, yaitu yang memberikan rahmat, menunjukkan kebaikkan yang paling tinggi tingkatannya. Ia merupakan bentuk turunan tertinggi dari rahmah. "Dia-lah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu),supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang), Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman."(QS al-Ahzab:43)
Ar-Rahim adalah dia yang memberikan rahmat yang tak terhingga. Ada yang mengatakan, bahwa kita ini berasal dari perkataan rahim,dan kita sudah sama tahu bahwa kata dasarnya adalah rahmah, yaitu rahnat dari Allah. sesungguhnya rahmatnya tak terhingga dan tak akan habis. Rasullullah saw bersabda:"Orang yang tidak memiliki rasa sayang kepada orang lain, maka dia tidak akan memiliki Kasih Sayang Allah. Beliau saw juga bersabda, "Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua,juga tidak memperlihatkan kasih sayang kepada orang yang lebih muda, juga tidak menjaga hak orang berilmu, maka dia sesungguhnya tidak termasuk golongan kami. Rasa kasih sayang yang dimiliki hamba Allah merupakan jalan yang pasti untuk mendapatkan rahmat Allah." Rasullullah saw bersabda," bersikaplah belaskasih kepada penghuni bumi, sehingga penghuni langit menunjukkan belaskasih mereka kepadamu."

No comments:

Post a Comment